Contactlens informatie

Overzicht van alle onderwerpen uit Contactlens informatie

Nachtlenzen

Nachtlenzen – informatie

Nachtlenzen zijn lenzen die ‘s nacht gedragen worden met als doel om de vorm van het hoornvlies zodanig te veranderen dat overdag geen bril of contactlens gedragen hoeft te worden.
Deze lenzen zijn geschikt voor mensen met een geringe bijziendheid (min-afwijking) en/of cylindrische afwijking.
Na het uitdoen van deze lens houdt het effect ongeveer 6 tot 8 uur aan.
Iemand die deze lenzen ‘s nachts gebruikt kan dan overdag zo’n 6 tot 8 uur scherp zien zonder hulpmiddelen zoals een bril of contactlenzen. Al binnen een week vanaf het begin van het gebruik van de nachtlens kan dit bereikt worden.

Nadelen:
Toch kent de nachtlens zijn beperkingen:
De nachtlens is alleen geschikt voor bijziende mensen met een sterkteafwijking (refractieafwijking) tot -4 dioptriën en een cylindrische afwijking tot 1,5 dioptrie.

Het dragen van een contactlens gedurende de nacht kan leiden tot een te groot zuurstoftekort aan het oog, en met name aan het hoornvlies.
In de normale situatie krijgt het hoornvlies ‘s nachts al minder zuurstof dan overdag omdat tijdens het slapen de oogleden over het hoornvlies gesloten zijn. Als dan ‘s nachts ook nog een contactlens op het hoornvlies ligt, wordt de zuurstofvoorziening via de buitenlucht naar het hoornvlies nog meer beperkt.
Een langdurig tekort aan zuurstof kan (ernstige) beschadingingen aan het hoornvlies geven. Om dat te voorkomen moeten deze nachtlenzen over een hoge zuurstofdoorlaatbaarheid beschikken.

De ogen moeten verder volledig gezond zijn en geen afwijkingen vertonen.

Tenslotte kunnen nachtlenzen alleen maar op een verantwoorde manier aangepast worden door ervaren contactlensspecialisten of optometristen die bovendien de beschikking hebben over specifieke en (dure) geavanceerde apparatuur.

Al met al moeten nachtlenzen met enige voorzichtigheid aangemeten worden. Ook over de lange termijn effecten is niet alles bekend. Met gedegen wetenschappelijk onderzoek zal dit nog uitgezocht moeten worden.

Mogelijk zal de toekomst ons dan leren dat nachtlenzen voor een selecte groep mensen een uitkomst kan zijn.

Lenzen en ooginfecties

Lenzen en ooginfecties

In een recent onderzoek (British Journal of Ophthalmology) werd gevonden dat dragers van contactlenzen in het zuiden van Engeland negen keer zoveel risico op het krijgen van een ernstige ooginfectie lopen als elders in Engeland. Hard water wordt genoemd als mogelijke boosdoener. De onderzoekers denken dat contactlensdragers douchen met hun lenzen in of dat ze deze met tapwater reinigen. Een groot deel van de patiënten met een ooginfectie desinfecteerde de lenzen niet regelmatig. De onderzoekers pleiten dan ook voor beter instructies over hygiëne bij het gebruik van zachte contactlenzen.

Zie “Verzorging van uw contactlenzen: reinigen” in de rubriek ONTACTLENSINFORMATIE.

Hooikoorts en contactlenzen

Hooikoorts en contactlenzen. – informatie

Als het hooikoortsseizoen er is en de pollen weer toeslaan kunnen contactlensdragers in de problemen komen. Tegenwoordig zijn er goed werkzame oogdruppels op de markt om jeukende, rode en tranende ogen als gevolg van de seizoensgebonden allergie tegen te gaan. Onze oogartsen adviseren om geen oogdruppels te gebruiken die conserveermiddelen (zoals de conserveermiddelen Benzalkoniumchloride en Thiomersal) bevatten terwijl u de contactlenzen in heeft. Om die reden kunt u kiezen voor een oogdruppel met conserveermiddel die u maar twee keer per dag hoeft te gebruiken (‘s ochtends en ‘s avonds, vóór en na het dragen van de lenzen). Onze oogartsen schrijven vaak Emadine oogdruppels (firma Alcon) voor om twee maal daags te gebruiken. Dit bevat een snelwerkend anti-histaminicum, dat snel verlichting geeft. Een zelfde werkingsmechanisme hebben Livocab oogdruppels (firma Janssen-Cilag) die twee tot vier keer per dag in de ogen gedruppeld moet worden. Een andere groep van anti-allergische oogdruppels bevat Cromoglycaat (Opticrom, Vividrin, Allergocrom-Comod, Prevalin, etc.). Het werkingsmechanisme hiervan berust op stabilisatie van de mestcellen (dit zijn ontstekingscellen in het slijmvlies). Deze middelen moeten vaak frequenter en langduriger toegediend worden om effect te hebben. De combinatie van vaak druppelen en toch lenzen dragen leidt in het geval van de cromoglycaatgroep tot de keuze voor een conserveermiddelvrije oogdruppel, zoals Allergocrom-Comod.

In ernstige gevallen kunnen de middelen gecombineerd worden. Als ook dat niet helpt kan een oogarts besluiten te behandelen met corticosteroid oogdruppels.

Voor alle oogaandoeningen geldt dat als de verschijnselen niet spontaan verbeteren de huisarts, of (via verwijzing) de oogarts, geraadpleegd moet worden.

Regelmatige controle van uw ogen

Regelmatige controle van uw ogen – informatie

Een periodieke controle van uw lenzen is belangrijk om de toestand van de lens en het oog in de gaten te houden. Tevens kunnen tijdens zo’n controle adviezen gegeven worden over eventuele verbeteringen aan het contactlensdragen.

De meeste contactlens-gerelateerde comlicaties kunnen voorkomen worden door simpelweg uw ogen regelmatig te laten controleren.
Wij adviseren u om ieder half jaar de ogen en de passing van de contactlens te laten controleren door een deskundige (contactlensspecialist, optometrist of oogarts).
Kleine irritaties aan uw oog kunnen dan opgemerkt worden (nog voordat u het zelf merkt) en zo reeds in een pril stadium verholpen worden voordat het een serieus probleem wordt.

Knipperen

Knipperen – informatie

Voor alle lenstypen geldt: veel en compleet knipperen is belangrijk. Waarom?
Door te knipperen blijven het oog en het lensoppervlak goed bevochtigd. Daardoor zal het comfort van het lensdragen toenemen.
Onvoldoende of onvolledig knipperen kan leiden tot irritatie, jeuk, wazig zien en rode ogen. Knipper dus zo veel mogelijk, en probeer daar ook met name tijdens het lezen van een boek, het werken achter de computer en tijdens het autorijden aan te denken. We zijn namelijk geneigd te gaan staren als we lang hetzelfde werk doen, waardoor de knipperslag achterblijft. Denk dan ook aan de kwaliteit van de knipperslag: alleen een complete knipperslag waarbij het oog volledig gesloten wordt, bevochtigt het oog optimaal.

Goed knipperen is de sleutel tot succesvol lenzen dragen!

Zijn reserve lenzen of een reserve bril nodig?

Zijn reserve lenzen of een reserve bril nodig?

Een extra paar lenzen achter de hand voor als er iets mis gaat met uw huidige paar kan een goed idee zijn. Hierdoor hoeft u nooit onthand te zitten. Dit kan bijvoorbeeld goed van pas komen als u met vakantie bent en geen gemakkelijke toegang tot een contactlensleverancier heeft.

Indien u op een bepaald moment besluit de reservelenzen te gaan dragen en de oude lenzen dan als reserve wilt gebruiken, is het belangrijk goed aandacht te besteden aan de hygiëne.

Voor zachte lenzen geldt dat de “oude” lenzen, die dan als reservelenzen gaan dienen, eigenlijk gesteriliseerd en steriel verpakt moeten worden indien u ze langdurig wilt bewaren. Meestal kunt u hiervoor terecht bij uw contactlensspecialist om te horen hoe de lenzen het beste langere perioden kunnen worden bewaard.

Voor harde (vormstabiele) lenzen geldt dat ze het beste (na reiniging) droog kunnen worden bewaard. In droge toestand kunnen micro-organismen niet overleven. Als u de harde lenzen dan weer wilt gaan dragen moeten ze wel eerst handmatig gereinigd worden en een aantal uren in de bewaarvloeistof hebben gestaan.

Het voordeel van een frequent vervangingssysteem bij zachte lenzen, zoals bijvoorbeeld maandlenzen, is dat u altijd een aantal extra lenzen in voorraad heeft en geen aparte reservelenzen hoeft aan te schaffen.

Voor contactlensdragers is het raadzaam om een bril achter de hand te hebben. Bij autorijden is dit zelfs verplicht.
Daarnaast kunnen er altijd situaties zijn waarbij het beter is geen lens in te hebben (bijvoorbeeld als u ziek bent). Een bril met een actuele sterkte erin is dan heel handig.

Overleg altijd even van te voren met de specialist hoe de sterkte voor de bril het beste kan worden bepaald. Sommige lenzen (harde meer dan zachte) hebben een lichte invloed op het oog en op de sterkte daarvan. Het is daarom soms raadzaam enige tijd geen lenzen te dragen voordat de meting plaatsvindt. Hoe lang u de lens moet uitlaten voor het goed aanpassen van een bril hangt af van het type lens en de omstandigheden. Vaak wordt standaard een rustpauze van minimaal 12 uur geadviseerd.

Succesvol dragen van contactlenzen

Succesvol dragen van contactlenzen – informatie

Contactlenzen zijn een veilige en betrouwbare manier om brilafwijkingen van het oog te corrigeren, mits er verstandig met contactlenzen wordt omgegaan. De adviezen die u in deze rubriek vindt, kunnen u daarbij helpen.

Verzorging van uw contactlenzen: reinigen

Verzorging van uw contactlenzen: reinigen – informatie

Het reinigen van contactlenzen dient twee doelen:
1. Onschadelijk maken van micro-organismen.
2. Verwijderen van aanslag op de lens.

Micro-organismen (met name bacteriën) komen overal in onze omgeving voor: ze bevinden zich in de wasbak, aan onze handen en zijn zelfs standaard rondom onze ogen te vinden. Normaal gesproken kunnen deze micro-organismen geen kwaad, maar als het er te veel worden wel.

Om te voorkomen dat de enkele micro-organismen die altijd op een contactlens aanwezig zijn zich gaan vermenigvuldigen tot een aantal dat schade kan opleveren moeten lenzen na het dragen handmatig worden gereinigd met een reinigingsvloeistof.

Voor ZACHTE lenzen wordt hiervoor meestal een alles-in-één vloeistof gebruikt. U kunt hiermee de lenzen reinigen, afspoelen en tevens bewaren. Indien er snel aanslag op de lens komt is soms een aparte dagelijkse reiniger nodig.

Voor HARDE (vormstabiele) lenzen wordt een aparte dagelijkse reiniger geadviseerd.

De handmatige reiniging vindt plaats door voorzichtig met de wijsvinger de binnen en buitenkant van de lens over de handpalm te wrijven gedurende 20 seconden per kant.

Deze reiniging kan het beste meteen na het uithalen gebeuren en bijvoorbeeld niet de volgende morgen, zodat eiwitten niet de kans krijgen ‘aan te koeken’. Aangekoekte eiwitten vormen namelijk een prima voedingsbodem voor bacteriën.

Vergeet niet de lenzen na het reinigen goed af te spoelen. Bij harde lenzen kan dit onder de kraan. Zachte lenzen mogen absoluut niet afgespoeld worden met kraanwater. Gebruik hierbij de bewaarvloeistof of een afspoelvloeistof.

Na deze handelingen kunnen de lenzen in de lenshouder worden geplaatst met een bewaarvloeistof die er voor zorgt dat eventuele overgebleven micro-organismen worden gedood. Dit wordt “desinfectie” genoemd. Het is belangrijk deze bewaar- of desinfectievloeistof dagelijks te verversen, zodat het telkens opnieuw werkzaam is. Vergeet niet na gebruik de fles altijd te sluiten om de houdbaarheid te garanderen.

Bewaar uw lenzen nooit in leidingwater of gedestilleerd water: dat heeft geen desinfecterende werking. Daar komt nog bij dat in het leidingwater micro-organismen kunnen voorkomen (ook in Nederland).

Het tweede doel van handmatig reinigen is het verwijderen van aanslag op de lens, meestal eiwitten en vetten uit de traanfilm. Deze aanslag kan enerzijds dienen als voedingsbodem voor micro-organismen en anderzijds comfortklachten geven omdat zo’n eiwitaanslag het oog irriteert. Los hiervan ziet u ook beter door een schone, goed gereinigde lens: schone lenzen geven een beter gezichtsvermogen.

Het frequent vervangen van lenzen (maandelijks of 2-wekelijks bijvoorbeeld) is eveneens een uitstekende mogelijkheid om vervuiling tegen te gaan. Maar ook bij lenzen die regelmatig vervangen worden is handmatige reiniging noodzakelijk. Alleen voor daglenzen is reinigen overbodig, want die worden aan het eind van elke dag weggegooid. Vanuit hygiënisch oogpunt bekeken is het dragen van daglenzen daardoor een van de meest veilige manieren van lensdragen. Bij daglenzen zijn dan ook geen bewaar- of desinfectievloeistoffen nodig.

Reinigingssystemen voor contactlenzen

Reinigingssystemen voor contactlenzen – informatie

Alles-in-één vloeistoffen
Voor ZACHTE lenzen wordt in Nederland meestal een alles-in-één vloeistof gebruikt. U kunt hiermee de lenzen reinigen, afspoelen en tevens bewaren. Indien er snel aanslag op de lens komt is soms een aparte dagelijkse reiniger nodig.

Voor HARDE (vormstabiele) lenzen wordt bijna altijd standaard een aparte dagelijkse reiniger én een bewaarvloeistof geadviseerd, omdat dit de lenzen beter schoonhoudt. Met harde lenzen wordt gemiddeld een jaar of drie gedaan. Goed reinigen is daarom een vereiste. Overigens zitten er in vloeistoffen voor harde lenzen hele andere stoffen dan voor zachte lenzen. Bewaar daarom nooit uw zachte lenzen in deze vloeistoffen. De kans op een rood en pijnlijk oog na het inzetten van een zachte contactlens die behandeld is met vloeistoffen voor een harde lens is groot.

Waterstofperoxide systemen
Mocht het handmatig reinigen een probleem zijn, overleg dan met uw specialist of een ander systeem voor u geschikt is waarbij geen handmatige reiniging noodzakelijk is. Bijvoorbeeld een waterstof peroxide systeem. Waterstofperoxide systemen zijn alleen bruikbaar bij zachte lenzen. Een waterstofperoxidesysteem kan handig zijn als u ruwe handen heeft of als u van uzelf weet dat u de lenzen toch niet iedere avond handmatig gaat schoonmaken. Deze systemen zijn echter giftig. Er wordt zelfs haar mee ontkleurd. Daarom moeten lenzen die behandeld zijn met een waterstofperoxide systeem eerst geneutraliseerd worden voordat ze in het oog gaan. Het hangt af van het soort waterstofperoxide systeem of dit automatisch gebeurt of dat er een tweede handeling voor nodig is. Wees er in ieder geval op bedacht dat de neutralisatie op de juiste manier en voldoende lang moet plaatsvinden anders zal de lens na het inzetten gaan irriteren en kunt u rekenen op een pijnlijk en rood oog. Soms is deze irritatie zodanig dat de contactlenzen enkele dagen niet gedragen kunnen worden. Volg daarom de instructies goed op.

Waterstofperoxide systemen zijn in onderhoud wel wat duurder dan de alles-in-één systemen.

Als u slechts af en toe lenzen draagt, bijvoorbeeld in verband met sporten, dan zijn waterstofperoxide systemen af te raden. Het is beter om juist dan alles-in-één vloeistoffen te gebruiken. Overigens zijn daglenzen dan een prima alternatief.

Enzymatische reiniging
Indien lenzen (zowel zachte als harde) heel snel vervuilen, wat bijvoorbeeld kan gebeuren bij een ongunstige traanfilmsamenstelling, is het raadzaam om een extra reiniger te gebruiken op basis van enzymen. Deze enzymen breken de eiwitten en vetten af die op het contactlensoppervlak zitten.
De meeste enzymreinigers zijn in tabletvorm verkrijgbaar.

Na het reinigen van de lens legt u de lens in de bewaarvloeistof en voegt u een enzymtablet toe. Gedurende de door de fabrikant opgegeven tijd blijft de lens met enzymtablet in de lenshouder, waarna hij opnieuw handmatig gereinigd en vooral goed afgespoeld wordt. De enzymen moeten namelijk goed van de lens verwijderd worden omdat er vrij snel een forse irritatie kan ontstaan als de enzymen in het oog komen. Na zo’n enzymatische reiniging is de lens weer brandschoon.

Inzetten en uithalen van contactlenzen

Inzetten en uithalen van contactlenzen – informatie

Een goede hygiënische behandeling van contactlenzen is erg belangrijk! Was uw handen daarom altijd goed (met vetvrije zeep) en droog ze goed af met een schone (pluisvrije) handdoek voordat u de lenzen aanraakt.

Inzetten
Het inzetten van harde (vormstabiele) lenzen is over het algemeen iets gemakkelijker dan van zachte lenzen omdat harde lenzen kleiner zijn en beter hun vorm vasthouden.

Zachte lenzen kunnen binnenstebuiten gaan zitten. Als een lens in die toestand op het oog geplaatst wordt, kan dat irritatie geven. Om die reden is het verstandig om altijd eerst te controleren of een zachte lens niet binnenstebuiten zit voordat u de lens gaat inzetten:
Zet de lens op het topje van uw vinger en kijk wat de vorm is. Let vooral op de randen. Heeft de lens de vorm van een mooi bakje, dan zit hij goed. Staan de uiteinden echter wat naar buiten (als bij een kommetje) dan zit de lens binnenstebuiten.
Een andere methode is om de lens op top van de vinger te plaatsen en dan voorzichtig de randen naar elkaar toe te duwen. Komen de puntjes van de lensrand gemakkelijk tegen elkaar aan, dan zit de lens goed. Krullen de randen echter om de vingers, dan zit hij binnenstebuiten.

Zorg ervoor dat de lens altijd goed afgespoeld is met inzetvloeistof voordat deze op het oog wordt geplaatst. Eventuele vuiltjes op het lensoppervlak kunnen irritatie veroorzaken.

Het inzetten van een lens gaat gemakkelijk door eerst een spiegeltje op een tafel te leggen, vervolgens de lens op de vingertop te plaatsen en een klein druppeltje inzetvloeistof op de binnenkant van de lens aan te brengen. Terwijl u de wijsvinger met de lens langzaam naar uw oog brengt, kijkt u met uw andere oog via de spiegel naar de lens. Om knipperen te voorkomen trekt u het onderooglid iets omlaag met de middelvinger van de hand waarmee u de lens op het oog zet. Met de wijsvinger van de andere hand trekt u het bovenooglid omhoog. Vervolgens plaatst u de lens op het oog terwijl u strak vooruit in de spiegel blijft kijken.

Nadat u de lens op het oog geplaatst heeft knippert u een paar keer. De lens zal dan de juiste positie op het oog vinden.

Indien een zachte lens uitvalt, verdampt er snel veel vocht uit de lens. (Een zachte contactlens kan tot 80% uit vocht bestaan). De lens- randen kunnen dan snel aan elkaar gaan plakken. In deze toestand is een contactlens zeer kwetsbaar. Leg de lens in de bewaarvloeistof en wacht tot het zijn optimale vochttoestand weer heeft bereikt. Vervolgens kan de lens voorzichtig worden losgewreven, schoongemaakt en eventueel weer worden ingezet.

Uithalen:
Wees bij het uithalen van de lenzen erop bedacht dat u niet met uw nagel in het oog of aan de lens komt: zowel uw oog als de lens kan hier slecht tegen.

Contactlenzen kunnen op verschillende manieren uitgenomen worden, waarbij in het begin het gemakkelijk is om weer gebruik te maken van een spiegeltje.

Voor zachte contactlenzen kunt u de volgende methoden gebruiken:

– Met de middelvinger trekt u het onderooglid naar beneden en de top van de wijsvinger plaatst u op de lens. Vervolgens schuift u de lens naar beneden naar het oogwit (het witte gedeelte van de oogbol). Terwijl u deze handeling verricht, kijkt u tegelijkertijd naar boven. De lens zal dan nog gemakkelijker naar het oogwit verschoven kunnen worden. Vervolgens knijpt u de lens iets tussen de toppen van uw duim en wijsvinger. Door de toppen van uw vingers wat naar elkaar toe te brengen, laat u de lens opbollen waardoor deze los van het oog komt.

Een andere methode:
– Met de wijsvingers van uw linker- en rechterhand trekt u de oogleden zover uit elkaar dat de contactlens vrij op het oog ligt. Met de wijsvingers schuift u vervolgens de randen van de oogleden tegen de rand van de contactlens aan. Hierbij drukt u licht op het oog. U schuift de oogleden naar elkaar toe. De contactlens zal dan naar buiten bollen en de lens valt uit het oog.

Voor harde lenzen zijn speciale zuignapjes in de handel waarmee u uw lenzen kunt uithalen. Dit heeft de voorkeur boven de methode waarbij aan de oogleden wordt getrokken. Deze handeling kan soms op den duur tot hangende oogleden leiden. Bij gebruik van het zuigertje moet u wel goed oppassen dat de lens niet toevallig verschoven is, anders plaatst u het zuigertje direct op het oog.

De lenshouder

De lenshouder – informatie

Het regelmatig vernieuwen van zachte lenzen is tegenwoordig heel normaal: maandlenzen zijn op dit moment de meest gebruikte contactlenzen in Nederland. De lenshouder (het doosje waarin u de lenzen in bewaarvloeistof opbergt) wordt daarentegen vrijwel nooit vervangen. En dat is niet verstandig. Micro-organismen kunnen zich namelijk verzamelen in of op de lenshouder. Reinig daarom uw lenshouder wekelijks met warm water onder de kraan. Eventueel schrobt u daarbij de lenshouder met een oude tandenborstel. Droog de lenshouder daarna met een schone tissue goed af.
Verder is het raadzaam regelmatig (elk half jaar) een nieuwe lenshouder aan te schaffen. De kosten hiervan zijn minimaal.

Oogdruppels en contactlenzen

Oogdruppels en contactlenzen – informatie

Medicijnen in de vorm van oogdruppels (zoals bijvoorbeeld voor hooikoorts of bij droge ogen) kunnen gebruikt worden in combinatie met contactlenzen.

Meestal is het geen probleem om gelijktijdig bij het dragen van harde (vormstabiele) contactlenzen oogdruppels te gebruiken. Dit geldt niet als de lenzen sterk vervuild zijn. In die situatie kunnen medicamenten gemakkelijk aan de lens hechten.

Bij zachte lenzen is het anders. Een zachte contactlens werkt als een soort spons en neemt bestanddelen van oogdruppels op. Meestal is dat niet wenselijk. Met name oogdruppels die benzalkoniumchloride als conserveermiddel bevatten moeten niet in contact met een zachte contactlens gebracht worden. Deze stof bindt namelijk aan een zachte contactlens en kan dan schadelijk voor het oog zijn.
Aan dragers van zachte contactlenzen wordt dan ook geadviseerd om na het toedienen van oogdruppels minimaal een half uur te wachten voordat de zachte contactlenzen ingezet kunnen worden.

Droge ogen bij het dragen van contactlenzen

Droge ogen bij het dragen van contactlenzen – informatie

Indien u last heeft van droge ogen, overleg dan met uw specialist of een traansupplement in de vorm van oogdruppels (zogenaamde ‘kunsttranen’) kan helpen. Deze oogdruppels helpen het oog en de lens vochtig te houden. Voor zowel harde (vormstabiele) lenzen als voor zachte lenzen zijn dit soort middelen op de markt.

Bij harde lenzen zorgt zo’n kunsttraan ervoor dat het oog beter bevochtigd wordt waardoor het lensoppervlak minder snel opdroogt.
Bij zachte lenzen wordt door de kunsttraan de lens opnieuw op het oude vochtniveau gebracht. Een zachte lens bestaat namelijk voor 30% tot 80% uit water.

Indien de ogen erg droog aanvoelen kunt u ook proberen om de lenzen even uit te halen, handmatig te reinigen en in de inzetvloeistof vol vocht te laten zuigen. Daarna kunt u ze weer indoen. Meestal is het draagcomfort dan geruime tijd verbeterd.

Veel mensen hebben last van droge ogen op de werkvloer. Met name airconditioned kantoren zorgen nog al eens voor last. Controleer de luchtvochtigheid eens. Soms kan een bevochtiger wonderen doen. Voorkom dat u op de tocht zit. Luchtstromen verhogen namelijk de verdamping. Probeer rokerige en stoffige ruimten te vermijden. Door de daar aanwezige verminderde luchtkwaliteit wordt de stabiliteit van de traanfilm aangetast.

Ook tijdens een vliegreis kunnen uw lenzen minder comfortabel aanvoelen. De luchtvochtigheid in een vliegtuig tijdens een lange vlucht is namelijk gehalveerd ten opzichte van normaal. Het droge gevoel dat veel contactlensdragers hierdoor ervaren is niet schadelijk, maar wel vervelend. U kunt uw lenzen eventueel voor of tijdens de vlucht uitdoen. Een andere mogelijkheid is uw ogen zo vochtig mogelijk te houden door kunsttranen in de ogen te druppelen en extra veel te knipperen.

Recent zijn er een aantal nieuwe lenssoorten op de markt gekomen die specifiek voor dit soort problemen zijn ontwikkeld. Deze lenzen zijn in staat hun vocht beter vast te houden dan de gewone lenzen. Overleg desgewenst met uw specialist of deze optie voor u geschikt is.

Soorten contactlenzen

Soorten contactlenzen – informatie

Vroeger werd er onderscheid gemaakt tussen harde, halfharde en zachte contactlenzen en er werden door verschillende fabrikanten zelfs meerdere namen bedacht. Inmiddels zijn de oude harde contactlenzen (die van perspex gemaakt werden) vrijwel geheel uit de handel omdat gebleken is dat door het gebruik van deze contactlenzen op de lange termijn veranderingen ontstaan in het hoornvlies die een permanente beschadiging aan het oog geven.

We onderscheiden tegenwoordig eigenlijk alleen nog vormstabiele (zuurstofdoorlatende) “harde” contactlenzen en zachte contactlenzen. Meerdere fabrikanten gebruiken ieder hun eigen (veelal gepatenteerde) materialen om contactlenzen van te maken. De eigenschappen van de verschillende materialen resulteren in verschillen in zuurstofdoorlaatbaarheid, water-absorberend vermogen, draagcomfort, levensduur etc..

De verschillen tussen harde en zachte contactlenzen

De verschillen tussen harde en zachte contactlenzen – informatie

Er zijn duizenden verschillende soorten contactlenzen, maar deze kunnen tegenwoordig allemaal onderverdeeld worden in twee groepen:

1. Harde lenzen (tegenwoordig vormstabiele lenzen genoemd) en
2. Zachte lenzen.

Onder harde lenzen verstond men vroeger de eerste generatie lenzen vervaardigd uit een stukje perspex. Deze lenzen waren inderdaad vrij hard en ook niet zuurstofdoorlatend.
De huidige harde lenzen, ook wel vormstabiele lenzen genoemd, zijn veel minder hard dan vroeger en wél zuurstofdoorlatend.
De voordelen van die vormstabiele contactlenzen voor de drager zijn dat ze een uitzonderlijk scherp zicht kunnen geven, voor een uitstekende zuurstofvoorziening zorgen en daardoor de minste kans op grote complicaties geven. Ook zijn deze lenzen uiteindelijk goedkoper dan zachte lenzen, voornamelijk omdat de levensduur gemiddeld ruim drie jaar is.
Nadelen van vormstabiele lenzen zijn dat er soms een vuiltje onder kan komen, dat een wat langere gewenningstijd nodig is (het comfort is zeker in het begin wat minder) en dat de lens soms weg kan schieten (en dus niet geschikt is voor alle sporten).

In Nederland draagt ongeveer 40% van de contactlensdragers vormstabiele contactlenzen, de rest zachte lenzen. In de Verenigde Staten daarentegen draagt 90% zachte lenzen en maar 10% vormstabiele (harde) lenzen.

Zachte lenzen bestaan voor een groot deel uit water. Het waterpercentage kan variëren van 38% tot ruim 70%. Het voordeel hiervan is dat zachte lenzen meteen heel comfortabel dragen. Ze kunnen zich makkelijk aanpassen aan het oogoppervlak en er kan daardoor ook heel moeilijk een vuiltje onder komen. Voor sporten zijn zachte lenzen dan ook uitermate geschikt.
Zachte lenzen moeten echter wel zeer regelmatig vervangen worden omdat anders door vervuiling van de lenzen diverse problemen kunnen ontstaan.
Met wat voor frequentie de lenzen het beste vervangen moeten worden hangt af van een aantal factoren. Vervangingsfrequenties variëren van 1 dag tot 1 jaar. De meest gebruikte vervangingsfrequen- ties in Nederland zijn 1 maand en 6 maanden.

Voorheen was het moeilijker om speciale sterkten (zoals een cylindersterkte of een leestoeslag) te verwerken in de zachte lens.
Tegenwoordig zijn daar echter prima mogelijkheden voor.
De zuurstofdoorlaatbaarheid van zachte lenzen was altijd wat minder dan van vormstabiele lenzen. Maar met de komst van een nieuwe generatie materialen is de zuurstofdoorlaatbaarheid van zachte contactlenzen aanzienlijk verbeterd.

Contactlenzen tijdens een vakantie

Contactlenzen tijdens een vakantie – informatie

Meestal gelden er op vakantie minder hygiënische omstandigheden dan bij ons thuis. Dit heeft met een aantal zaken te maken.
Allereerst met de kwaliteit van het water. Niet overal is het leidingwater zo schoon als in Nederland, alhoewel in ons leidingwater toch ook nog schadelijke micro-organismen kunnen voorkomen. Zorg er om die reden voor dat zachte contactlenzen NOOIT in contact komen met leidingwater, zeker niet in de zuidelijke landen. Het is zelfs verstandig na het handenwassen de handen goed te drogen om al het aanwezige leidingwater te verwijderen. Dat geldt ook voor de lenshouder die na reiniging met kraanwater goed gedroogd moet worden.

Bij harde (vormstabiele) lenzen is het gebruikelijk om deze na het reinigen onder de kraan af te spoelen. Dat is nodig omdat als de reinigingsvloeistof niet goed van de contactlens verwijderd is, er meestal onmiddelijk irritatie aan de ogen ontstaat na het inzetten van de lens. Toch is het beter om flessen water of de bewaarvloeistof te gebruiken voor het afspoelen van de lens na de reininging in plaats van kraanwater.

De lenzen mogen echter nooit ingezet worden met leidingwater.
Voor het gemak, of indien er helemaal geen stromend water is (zoals bijvoorbeeld tijdens trektochten in de natuur), kan het een overweging zijn speciaal voor zo’n reis een setje daglenzen aan te laten meten. Deze kunnen na gebruik meteen worden weggegooid. Daglenzen zijn echter niet in alle sterkten verkrijgbaar. Informeer eens of dit voor u een optie kan zijn.
Een ander alternatief kan zijn om de lenzen zowel overdag als ‘s nachts in te houden. Dan hoeven de lenzen niet dagelijks in en uit het oog geplaatst te worden waardoor u minder afhankelijk bent van bepaalde hygiënische omstandigheden. Dit kan echter bij slechts een beperkt aantal typen lenzen. Raadpleeg hiervoor altijd eerst een deskundige.

Tenslotte: Het is niet verstandig om contactlensvloeistoffen op hoge temperatuur te bewaren. De effectiviteit kan dan namelijk afnemen. Probeer daarom altijd contactlensvloeistoffen zo koel mogelijk te bewaren, bijvoorbeeld in een koelkast (indien voorhanden).
Om de kans op contaminatie (besmetting met bacteriën of schadelijke stoffen) te voorkomen is het ook altijd van belang de fles meteen na gebruik te sluiten.

Geen verzendkosten en snel geleverd!

Geen verzendkosten en snel geleverd! – informatie

ContactlensOnline.nl is een van de weinige webshops die GEEN verzendkosten in rekening brengt. De verzendkosten zijn in alle prijzen inbegrepn.

Dus GEEN minimum orderbedrag
U hoeft GEEN grote aantallen lenzen af te nemen
Wij hebben een enorme voorraad daglenzen, weeklenzen, maandlenzen en lenzenvloeistof. Alles uit voorraad de volgende (post)dag bij u in de brievenbus.

Op vooorrad hebben wij de volgende producten:

Van Bausch+Lomb:
Daily Disposable daglenzen, 30- en 90-pack, alle sterkten
Renu Multiplus lenzenvloeistof
Biotrue lenzenvloeistof

Van ALcon:
Focus Dailies All Day Comfortl daglenzen, 30- en 90-pack, alle sterkten
Focus Dailies Progessives All Day Comfortl daglenzen, 30-pack, alle sterkten
Dailies AquaComfort Plus daglenzen, 30- en 90-pack, alle sterkten
Air Optix Aqua maandlenzen, 6-pack, alle sterkten
Air Optix Night & Day Aqua maandlenzen, 6-pack, meest gangbare sterkten
AOSept Plus lenzenvloeistof
Opti-Free PureMoist lenzenvloeistof
Opti-Free Express lenzenvloeistof

Van Coopervision:
Biofinity maandlenzen, 6-pack, alle sterkten

Van Johnon&Johnson:
1-Day Acuvue Moist daglenzen, 30- en 90-pack, alle sterkten
1-Day Acuvue TruEye daglenzen, 30- en 90-pack, alle sterkten
Acuvue Oasys weeklenzen, 6-pack, alle sterkten

Gemakkelijk bestellen bij ContactlensOnline

Gemakkelijk bestellen bij ContactlensOnline – informatie

De website van ContactlensOnline.nl is sterk verbeterd. Je kan nu een account aanmaken. Bij de eerste bestelling worden alle klantgegevens opgeslagen. Inloggen kan daarna altijd met het E-mail adres en wachtwoord.

Tevens worden de gegevens van de bestelling opgeslagen. Bij een volgende bestelling kunnen deze gegevens na inloggen weer opgevraagd en, indien nodig, gewijzigd worden. Zo gaat het bestellen in het vervolg een stuk makkelijker.

Verder kan je door ons een herinneringsmail laten sturen om nieuwe lenzen te bestellen. De datum waaop dat moet gebeuren kan je zelf instellen. Op de aangegeven datum ontvang je de herinneringsmail in je mailbox. Zo ben je nooit te laat met het bestellen.

Geld terug na een oogcontrole!

Geld terug na een oogcontrole! – informatie

Voor contactlensdragers geldt dat een regelmatige oogcontrole door een contactlensspecialist, optometrist of oogarts raadzaam is. Deze regelmatige controle is nodig om er achter te komen of het dragen van de huidige contactlenzen verantwoord is om zo de kans op ernstige oogproblemen te voorkomen. De contactlensspecialist kan dan een ander soort contactlens adviseren of -in ernstige gevallen- aanraden om het dragen van contactlenzen geheel te staken (soms na doorverwijzing naar een oogarts). Alhoewel de kans op het ontstaan van ernstige oogproblemen bij het dragen van contactlenzen gering is, zijn de gevolgen vaak zo verstrekkend dat een regelmatige oogcontrole door een contactlensspecialist noodzakelijk blijft. De Gezondheidsraad stelt dan ook terecht dat de verkoop van contactlenzen via het internet zonder bemoeienis van een contactlensspecialist, optometrist of oogarts, risico’s meebrengt. Dit onderschrijven wij volledig en om u te stimuleren om de oogcontrole regelmatig te laten uitvoeren krijgt u bij ons geld terug na elke oogcontrole. U bepaalt zelf waar en bij wie u die oogcontrole laat uitvoeren.

Meer vragen over contactlenzen?