FAQ

Overzicht van alle onderwerpen uit Vraag en antwoord

Welke lenzen voor slechts een paar uur per week?

Veel mensen ondervinden hinder van een bril tijdens het sporten, terwijl ze verder in het dagelijkse verkeer probleemloos een bril dragen. Voor deze groep bieden zachte week- of daglenzen een uitkomst. Afhankelijk van het aantal keren per week dat contactlenzen de voorkeur hebben boven een bril, kan gekozen worden tussen dag- of weeklenzen.

Bijvoorbeeld: Wanneer u iedere dag in de week een uur gaat sporten, dan kan het goedkoper zijn om weeklenzen aan te schaffen. Als u bijvoorbeeld alleen op zondag wilt sporten, dan kunt u beter daglenzen gebruiken. U gebruikt dan per week maar één paar daglenzen.

Kan laser of operatie mij van mijn bril afhelpen?

Dat is inderdaad mogelijk.

De laatste jaren zijn er een aantal nieuwe methoden ontwikkeld om door middel van een chirurgische ingreep aan de ogen van een bril of van contactlenzen af te komen.
Met speciale lasertechnieken of door een operatie kan tegenwoordig de lichtbrekende sterkte van een oog zodanig veranderd worden dat een bril of contactlenzen niet meer nodig zijn om goed te kunnen zien.

Deze technieken (laserbehandeling of operatie) bestaan allemaal uit een chirurgische ingreep die plaats vindt in een -in principe- gezond oog. Omdat aan al deze ingrepen bepaalde risico’s verbonden zijn, is het aan te bevelen om dit soort behandelingen alleen te ondergaan als u serieuze problemen ondervindt bij het dragen van uw huidige bril- of contactlenscorrectie.

Waarom juist bestellen bij ContactlensOnline.nl?

Omdat Contactlensonline:

– uitsluitend de lenzen rechtstreeks bij de fabrikant inkoopt en niet via parallel import;

– geen verzendkosten in rekening brengt. Ook niet bij kleine bestellingen;

– een enorme voorraad lenzen heeft liggen en daarom 70% van de bestellingen de volgende werkdag in uw brievenbus aflevert;

– u geld teruggeeft na een oogcontrole bij en door uzelf uitgekozen opticien of contactlenspraktijk;

– ondersteund wordt door oogartsen die gespecialiseerd zijn in contactlenzen en contactlens-gerelateerde oogproblemen;

– uw bestelling met de vorige bestelling(en) vergeleken wordt en bij grote verschillen direct kontakt met u opgenomen wordt!;

– uw vragen die betrekking hebben op het veilig en medisch verantwoord dragen van contactlenzen via e-mail beantwoordt;

– alle topmerken van contactlenzen en andere oogheelkundige produkten levert tegen sterk gereduceerde prijzen, zonder meerkosten voor verzending, administratie etcetera;

– met de geld terug regeling na een oogcontrole niet alleen de veiligste maar ook de voordeligste site voor uw ogen is;

– het gemak van bestellen via het internet van contactlenzen en aanverwante produkten verenigt met betrouwbaarheid en een verantwoord gebruik van de produkten;

– bestellingen en vragen 7 dagen per week verwerkt.

Is periodieke oogcontrole bij iedereen nodig?

Het antwoord op deze vraag is: neen.

Maar……..

Bij oogafwijkingen, bepaalde familiaire aandoeningen, sterke brilafwijkingen etcetera is regelmatige controle van de ogen door een oogarts noodzakelijk. De huisarts zal dan een verwijzing naar de oogspecialist verzorgen.

Verder is het belangrijk om te weten dat bij het ouder worden de kans op het krijgen van een verhoogde oogdruk (de inwendige oogdruk) toeneemt. Wanneer de oogdruk langdurig te hoog is kan dat het gezichtsvermogen beschadigen.
Indien het gezichtsvermogen beschadigd is door een verhoogde oogdruk, dan spreken we van glaucoom.
Glaucoom is een ziekte die gemiddeld bij 1-2 op de 100 mensen boven de 45 jaar voorkomt. Omdat je meestal niet merkt dat de oogdruk te hoog is wordt geadviseerd om rond het 45e levensjaar de oogdruk één keer door een opticien, optometrist of oogarts te laten controleren. Indien dan een verhoogde oogdruk wordt gevonden is doorverwijzing naar een oogarts gewenst. De oogarts kan dan op tijd maatregelen nemen om schade aan de ogen door deze verhoogde oogdruk te voorkomen of te beperken.

Is het verantwoord om lenzen via internet te kopen?

Het antwoord hierop is: Ja, mits…

Het is echter wel belangrijk om het volgende in acht te nemen:
Zowel voor zachte als voor harde (vormstabiele) contactlenzen geldt dat de lenzen ALTIJD eerst aangemeten moeten worden door een specialist op dit gebied (een contactlensspecialist, een optometrist of een oogarts). Tevens krijgt u dan advies in de keuze tussen een zachte of een harde contactlens.

Het is raadzaam om ieder half jaar de ogen en de passing van de contactlens te laten controleren door een deskundige (contactlens- specialist, optometrist of oogarts).

Pas wanneer u zonder problemen de voor u geschikte contactlens draagt kunt u voor de VERVANGING van de lenzen uw contactlenzen bestellen via het internet.

Bij ContactlensOnline ontvangt u zelfs geld terug na elke oogcontrole.

Zijn reserve lenzen of een reserve bril nodig?

Zijn reserve lenzen of een reserve bril nodig?

Een extra paar lenzen achter de hand voor als er iets mis gaat met uw huidige paar kan een goed idee zijn. Hierdoor hoeft u nooit onthand te zitten. Dit kan bijvoorbeeld goed van pas komen als u met vakantie bent en geen gemakkelijke toegang tot een contactlensleverancier heeft.

Indien u op een bepaald moment besluit de reservelenzen te gaan dragen en de oude lenzen dan als reserve wilt gebruiken, is het belangrijk goed aandacht te besteden aan de hygiëne.

Voor zachte lenzen geldt dat de “oude” lenzen, die dan als reservelenzen gaan dienen, eigenlijk gesteriliseerd en steriel verpakt moeten worden indien u ze langdurig wilt bewaren. Meestal kunt u hiervoor terecht bij uw contactlensspecialist om te horen hoe de lenzen het beste langere perioden kunnen worden bewaard.

Voor harde (vormstabiele) lenzen geldt dat ze het beste (na reiniging) droog kunnen worden bewaard. In droge toestand kunnen micro-organismen niet overleven. Als u de harde lenzen dan weer wilt gaan dragen moeten ze wel eerst handmatig gereinigd worden en een aantal uren in de bewaarvloeistof hebben gestaan.

Het voordeel van een frequent vervangingssysteem bij zachte lenzen, zoals bijvoorbeeld maandlenzen, is dat u altijd een aantal extra lenzen in voorraad heeft en geen aparte reservelenzen hoeft aan te schaffen.

Voor contactlensdragers is het raadzaam om een bril achter de hand te hebben. Bij autorijden is dit zelfs verplicht.
Daarnaast kunnen er altijd situaties zijn waarbij het beter is geen lens in te hebben (bijvoorbeeld als u ziek bent). Een bril met een actuele sterkte erin is dan heel handig.

Overleg altijd even van te voren met de specialist hoe de sterkte voor de bril het beste kan worden bepaald. Sommige lenzen (harde meer dan zachte) hebben een lichte invloed op het oog en op de sterkte daarvan. Het is daarom soms raadzaam enige tijd geen lenzen te dragen voordat de meting plaatsvindt. Hoe lang u de lens moet uitlaten voor het goed aanpassen van een bril hangt af van het type lens en de omstandigheden. Vaak wordt standaard een rustpauze van minimaal 12 uur geadviseerd.

Kan ik slapen met contactlenzen in?

Het is niet verstandig om te gaan slapen met contactlenzen in. Wanneer u in slaap valt met contactlenzen in, dan wordt het hoornvlies geheel afgesloten van de buitenlucht omdat het hoornvlies dan zowel door de contactlens als ook door het ooglid afgedekt wordt. Tijdens het slapen is er geen knipperbeweging die er voor zorgt dat zuurstof via het traanvocht tussen de contactlens en het hoornvlies getransporteerd wordt. Het hoornvlies krijgt in die situatie onvoldoende zuurstof. Dit is schadelijk voor het oog. Meestal zijn de ogen dan rood en pijnlijk bij het ontwaken. Soms zwelt zelfs het bindvlies op. Dan kunnen de contactlenzen zich gemakkelijk vastzuigen aan het oog met allerlei vervelende gevolgen voor het hoornvlies.

Bij wie moet ik contactlenzen laten aanpassen?

Contactlenzen worden aangemeten door een oogarts, een opticien, een contactlensspecialist of een optometrist.

Wanneer u naar tevredenheid geholpen bent door iemand uit één van deze beroepsgroepen dan lijkt het verstandig daar te blijven. Toch is er natuurlijk wel verschil:

Een oogarts is een medisch specialist, gespecialiseerd in het herkennen en het behandelen van ziekten van het oog. Sommige oogartsen hebben zich tevens gespecialiseerd in het aanmeten van contactlenzen.

Een opticien beheert een winkel waar optische hulpmiddelen, voornamelijk brillen en contactlenzen, verkocht worden. Tegenwoordig leggen opticiens zich steeds meer toe op preventie en/of het herkennen van oogheelkundige afwijkingen. Bovendien hebben veel optiekzaken een contactlensspecialist of een optometrist in dienst.

Een contactlensspecialist heeft een speciale opleiding gevolgd in het aanmeten en voorschrijven van contactlenzen.

Een optometrist heeft een HBO-opleiding gehad om brekingsafwij- kingen op te meten, en daarnaast een algemene opleiding op het gebied van de basis-oogheelkunde.

Alle vier deze beroepen zijn opgenomen in de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en zijn dus geregistreerd bij het departement VWS.

Is aanpassing nodig bij gekleurde contactlenzen?

Er bestaan zachte gekleurde contactlenzen zonder sterkte in een “one-size-fits-all” uitvoering. Echter, het is onverstandig om deze zomaar te gaan dragen. Het is raadzaam om eerst een contactlensspecialist, optometrist of oogarts de ogen te laten beoordelen of u deze lenzen probleemloos kunt gaan dragen.

Moeten maandlenzen maandelijks vervangen worden?

Zachte contactlenzen met een levensduur van een maand zijn gemaakt van een zuurstofdoorlatend materiaal dat erg poreus is. In de loop van de tijd zal er steeds meer vuil in de contactlens gaan zitten wat de zuurstofdoorlaatbaarheid fors zal doen afnemen. Ook bacteriën en andere organismen kunnen in de lens gaan zitten en infecties veroorzaken. Bij een gemiddeld gebruik van de lens is de conditie van de contactlens na één maand beneden het toelaatbare. Omdat de consequenties hiervan ernstig kunnen zijn is het onverstandig om de termijn van lensvervanging te negeren

Wat betekenen de cijfers op een contactlensrecept?

Een brilrecept is anders dan een contactlensrecept. Toch is het mogelijk aan de hand van een brilrecept een aantal gegevens voor een contactlensrecept te berekenen.

Een contactlensrecept heeft – net als een brilrecept – twee regels; de eerste regel begint met OD en de tweede met OS.
OD betekent rechteroog (in het Latijn Oculus Dexter) en OS betekent linkeroog (in het Latijn Oculus Sinister).
Op het recept staat een R of BC. Het getal dat daarachter staat is een maat voor de kromming van de contactlens.
Vervolgens staat er een letter S of PWR. Het getal dat hierbij staat geeft de sterkte van de lens aan in een negatieve of een positieve waarde (bijvoorbeeld S-2 of S+4, etc.).
Indien een cylindrische afwijking door de contactlens gecorrigeerd wordt staat er nog een C op het recept met een getal daarachter. Dat getal geeft de sterkte van de cylinder weer met de hoek van de cylinder in graden daarachter. Deze cylinder wordt in de contactlens geslepen. Er is dan sprake van een zogenaamde torische lens.
Als laatste staat er meestal een D. Het getal dat hierbij staat geeft de diameter van de lens aan.
Bij bifocale lenzen is er ook nog een additie (vaak als add.) aangegeven.

Overigens kunnen contactlensrecepten verschillen naar gelang de individuele gewoonten van degene die voorschrijft of wegens een speciaal fabrikaat.

Kan een contactlens achter het oog verdwijnen?

Het antwoord op deze vraag is: neen.

Wanneer een contactlens van het hoornvlies afschuift en onder het boven- of het onderooglid terechtkomt, dan kan de lens op een gegeven moment niet verder schuiven. Het bindvlies, een dun vlies dat over het oogwit ligt, buigt namelijk na enkele centimeters weer om en bekleedt dan de binnenzijde van de oogleden. De lens kan dus niet verder naar achteren schuiven dan tot aan deze omslagplooi. De lens kan teruggehaald worden door het oog de andere kant uit te draaien en met de vinger de lens terug te duwen. Probeer er niet te hard op te duwen want dan kan de lens zich vastzuigen aan het bindvlies

Kan ik mijn contactlenzen afwisselen met mijn bril?

Als contactlenzen goed zijn aangemeten kunnen ze zonder probleem worden afgewisseld met een bril. Dit geldt zowel voor zachte lenzen als voor (harde) vormstabiele contactlenzen.

Zijn er zonnebril-contactlenzen?

Ultraviolet is het meest schadelijke deel van zonlicht. Sommigen fabrikanten van contactlenzen voegen daarom stoffen toe die ultraviolet absorberen waardoor er minder ultraviolet wordt doorgelaten. In de praktijk blijkt dat maar een deel van deze straling door zulke contactlenzen wordt tegengehouden. Voor de felheid van het licht maakt het niets uit en blijft een zonnebril onontbeerlijk. In situaties met veel ultraviolette straling (zoals in het hooggebergte) is het raadzaam om in ieder geval een goede zonnebril te dragen die het ultraviolet licht goed tegenhoudt.
Het antwoord op bovenstaande vraag is daarom: neen.

Hoe vaak moeten contactlenzen vervangen worden?

Dat hangt af van het type contactlenzen.

Harde (vormstabiele) contactlenzen gaan drie tot vijf jaar mee. De levensduur is afhankelijk van het gebruik, het onderhoud, de individuele omstandigheden en het merk.

Zachte contactlenzen hebben een aangegeven levensduur die varieert per merk en type: er zijn daglenzen, weeklenzen, tweewekelijkse lenzen, maandlenzen, halfjaar lenzen en jaarlenzen.
Het is raadzaam om de opgegeven levensduur aan te houden; er is een reden voor!

Is het traanvocht belangrijk voor mijn contactlenzen?

Een voorwaarde voor het ongecompliceerd dragen van contactlenzen is een goede conditie van het traanvocht. Contactlenzen moeten namelijk “drijven” op het traanvocht. Als een contactlens dit niet doet en er onvoldoende traanvocht tussen de contactlens en het hoornvlies zit, dan kan een contactlens tijdens de normale lidslag (knipperen van de ogen) werken als een soort schuurpapier. Dit kan dan een heel scala aan klachten geven zoals: branderigheid aan de ogen, een vermoeid of een jeukend gevoel, zandkorrelgevoel, het gevoel dat er iets in de ogen zit, een drukkend gevoel achter de ogen, hoofdpijn boven de wenkbrauwen, wazig zien (vooral bij geconcentreerd kijken en lezen) en soms juist klachten van een te forse tranenvloed (te veel aan tranen; vaak bij wandelen of fietsen tegen de wind in). Dit laatste, te veel aan tranen, ontstaat doordat het oog signaleert dat de conditie van het traanvocht niet goed is. Het oog geeft dan een signaal naar de traanklier dat er meer traanvocht moeten komen. Helaas zijn deze zogenaamde “reflex-tranen” van een nog mindere kwaliteit zodat ook die het oog niet goed verzorgen.
Een onvoldoende hoeveelheid traanvocht of een onvoldoende kwaliteit van het traanvocht kan er voor zorgen dat het dragen van contactlenzen zo oncomfortabel wordt dat mensen weer kiezen voor een bril.

Dus: niet alleen een goede HOEVEELHEID van het traanvocht, maar ook een goede KWALITEIT van het traanvocht is belangrijk om probleemloos contactlenzen te kunnen dragen.

Er zijn tegenwoordig veel verschillende soorten druppels op de markt die verlichting kunnen geven, de zogenaamde “kunsttranen”. Deze kunsttranen kunnen ook de kwaliteit van de eigen tranen verbeteren waardoor de productie van reflex-tranen, indien aanwezig, vermindert.
Niet alle kunsttranen zijn geschikt om in combinatie met contactlenzen te gebruiken. Raadpleeg hiervoor dan ook eerst de contactlens- specialist, optometrist of oogarts.

Harde of zachte contactlenzen?

Wat bepaalt de keuze tussen harde (vormstabiele) of zachte contactlenzen?

Beide typen hebben voor- en nadelen. Kort samengevat kan gesteld worden dat zachte lenzen prettiger zitten (je voelt ze bijna niet), dat er zelden een vuiltje achter de lens komt en dat ze niet gemakkelijk verloren worden. De nadelen van zachte contactlenzen zijn dat ze een kortere levensduur hebben dan harde lenzen waardoor ze uiteindelijk wat duurder uitkomen. Per stuk zijn zachte contactlenzen echter aanzienlijk goedkoper. Voor het gebruik van zachte contactlenzen is meer contactlensvloeistof nodig dan bij harde contactlenzen. Zachte contactlenzen corrigeren over het algemeen geen grote cilindrische afwijking (astigmatisme). Uitzondering hierop zijn de zogenaamde “torische” zachte contactlenzen, maar die zijn weer aanzienlijk duurder. Bij zachte contactlenzen is het nog belangrijker dan bij harde lenzen dat een goede hygiëne in acht genomen wordt.

Harde contactlenzen geven over het algemeen een betere gezichtsscherpte: Mensen met een harde contactlens zien vaak beter en scherper dan wanneer ze een zachte lens dragen.
In het algemeen geldt dat harde contactlenzen zuurstof beter doorlaten dan zachte contactlenzen.
Infecties in het hoornvlies, die soms zelfs tot een permanente oogbeschadiging kunnen leiden, komen bij dragers van harde contactlenzen minder vaak voor dan bij zachte contactlenzen.
De levensduur van harde contactlenzen is gemiddeld 3 jaar en aanzienlijk langer dan die van zachte contactlenzen.
Harde contactlenzen vallen wat gemakkelijker uit het oog waardoor de kans op verlies van een contactlens bij harde lenzen een stuk groter is dan bij zachte contactlenzen.

Bovengenoemde factoren bepalen ongeveer de keuze.
Bijvoorbeeld wanneer u een fanatiek voetballer bent hebben zachte contactlenzen de voorkeur omdat de kans dat je een harde contactlens tijdens het spel verliest groter is dan een zachte contactlens.
Wanneer u een cilindrische afwijking heeft van bijvoorbeeld twee dioptrieën dan heeft een harde contactlens de voorkeur, tenzij u de hogere kosten van een torische zachte lens voor lief neemt.

Het bovenstaande betekent eigenlijk dat u voor de keuze tussen een zachte of een harde contactlens deskundig advies nodig heeft van een opticien, een optometrist, een contactlensspecialist of een oogarts. Pas wanneer u zonder problemen de voor u geschikte contactlens draagt kunt u er toe overgaan om voor de vervanging van de lenzen uw contactlenzen te bestellen via Contactlensonline.

Periodieke oogcontrole bij contactlensdragers nodig?

Contactlensdragers doen er verstandig aan om twee maal per jaar hun ogen te laten controleren door een deskundige (contactlensspecialist, optometrist of oogarts). Tijdens zo’n controle kan bekeken worden of de sterkte van de lens nog goed is. Belangrijker is echter om te laten beoordelen of de contactlens geen beschadigingen aan het oog heeft gegeven. Tijdens zo’n controle hoort daar altijd naar gekeken te worden.
Met name bij het dragen van zachte contactlenzen kunnen er afwijkingen aan het oog ontstaan die in eerste instantie niet opgemerkt worden. Dit in tegenstelling tot harde (vormstabiele) contactlenzen waarbij vaak wel op tijd door de contactlensdrager opgemerkt wordt als er iets niet goed is omdat er dan duidelijk voelbare irritatie aan de ogen optreedt.

Om nu te voorkomen dat iemand blijft doorlopen met een bepaalde lens of lenstype terwijl dit voor het oog niet goed is adviseren oogartsen, optometristen en contactlensspecialsiten om twee maal per jaar de ogen te laten controleren. Mochten er tijdens zo’n controle afwijkingen gevonden worden die gerelateerd zijn aan het dragen van contactlenzen, dan kan tijdig besloten worden om de passing te veranderen, andere contactlenzen aan te meten en/of specifieke adviezen te geven om permanente beschadigingen aan het oog te voorkomen. Worden er ernstigere afwijkingen aan het oog geconstateerd, dan zal doorverwijzing naar een oogarts moeten plaatsvinden (via de huisarts).

Is het dag en nacht dragen van contactlenzen veilig?

Het hoornvlies, het voorste gedeelte van het oog waar de contactlens op rust, heeft zuurstof nodig om normaal te kunnen functioneren en gezond te blijven. Dit geldt voor (bijna) alle weefsels in het lichaam. Normaal gesproken wordt de zuurstofvoorziening verzorgd via de bloedvaten.
Het hoornvlies heeft echter geen bloedvaten omdat het helder moet zijn zodat we er doorheen kunnen kijken. De zuurstofvoorziening is daarom volledig afhankelijk van de aanvoer van zuurstof vanuit het oogvocht aan de achterkant van het hoornvlies en vanuit de buitenlucht en traanfilm aan de voorkant.

Als er een contactlens op het hoornvlies geplaatst wordt, kan dat enige belemmering van de zuurstofaanvoer opleveren. De zuurstof- voorziening aan de voorkant van het hoornvlies wordt namelijk door de daarop liggende contactlens gehinderd. Daarom moet elke contactlens zuurstofdoorlatend zijn en voldoende bewegen.

Bij het dragen van contactlenzen met de ogen open is de zuurstofvoorziening voor het hoornvlies normaal gesproken meer dan voldoende. Sluiten we echter het oog, dan is er een extra belemmering van de zuurstofaanvoer. Immers, de zuurstofaanvoer vanuit de lucht aan de buitenkant van het hoornvlies wordt afgesloten. Als we in die situatie (dus met langdurig gesloten ogen) een contactlens willen dragen, dan moet die wel van een uitzonderlijk hoge zuurstofdoorlaarbaarheid zijn omdat anders de zuurstofaanvoer naar het hoornvlies onvoldoende wordt.

Sommige harde (vormstabiele) contactlenzen hebben inderdaad zo’n uitzonderlijk hoge zuurstofdoorlaatbaarheid. Maar harde lenzen zijn wat minder geschikt voor dag en nacht dragen vanwege het beperkte comfort.

Tot voor kort waren geen van de zachte lenzen die tot dan toe op de markt waren voldoende zuurstofdoorlatend om de gezondheid van het hoornvlies te garanderen. Recent zijn er echter in Europa een aantal nieuwe lenzen op de markt gebracht welke vervaardigd zijn uit een silicone materiaal. Deze silicone lenzen hebben de eigenschap drie tot vijf maal zoveel zuurstof door te laten als de conventionele zachte lenzen. Het lijkt er op dat hiermee wel op een verantwoorde manier zachte lenzen dag en nacht gedragen kunnen worden.

Kan ik zwemmen met contactlenzen in?

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel simpel: het is beter om dat niet te doen, tenminste niet zonder bescherming. Dat geldt voor zowel harde (vormstabiele) als zachte contactlenzen.
De reden hiervoor is echter verschillend.
Harde contactlenzen drijven min of meer op de traanfilm, en kunnen in een waterige omgeving gemakkelijk uitspoelen. Het is hierbij dus niet zozeer de vraag of het wel of niet kan, maar of het verstandig is.
Bij zachte lenzen ligt dat wat anders. Die zijn groter en worden door hun specifieke eigenschappen niet zo gemakkelijk uitgespoeld. Zachte lenzen zijn echter door hun hoge watergehalte een soort spons. Allerlei stoffen uit de omgeving kunnen worden opgenomen door de lens. Zo ook bacteriën en andere micro-organismen. Hierdoor neemt de kans op een infectie van het oog toe. Met name in zoet natuurwater is dat een risico, maar ook gechloreerde zwembaden kunnen niet voorkomen dat er bacteriën e.d. voorkomen. Een ander probleem van het zwemmen in chloorwater is dat de lenzen tijdelijk erg strak gaan zitten. Ze zijn dan wat moeilijker uit te krijgen, en de ogen kunnen enigszins rood worden. Op zich kan dit geen kwaad. Na verloop van tijd, of na indruppelen van een neutrale vloeistof (bewaarvloeistof), lost dit probleem zich vanzelf op.
In zout water kunnen lenzen juist wat losser gaan zitten, wat de kans op verlies weer wat groter maakt. Bacteriën kunnen minder goed overleven in een zoute omgeving, dus het risico van een bacteriële besmetting van de contactlens is iets minder.
Een alternatief is natuurlijk het dragen van een speciaal zwembrilletje. Het is echter nog niet zo eenvoudig ervoor te zorgen dat de ogen (en de lenzen) ook bij het gebruik van zo’n brilletje niet in contact komen met het zwemwater. De lenzen uithalen voor het zwemmen lijkt dus de veiligste optie.
Een ander alternatief is om daglenzen aan te schaffen voor tijdens het zwemmen. Deze daglenzen gooit u na het zwemmen weer weg, waarna u de contactlenzen die u normaal gebruikt weer kunt inzetten. Mocht er namelijk tijdens het zwemmen verontreinigingen door de daglens opgenomen zijn, dan kan dat verder geen kwaad omdat u deze daglenzen na het zwemmen toch weer weggooit.

Wat zijn de voordelen van contactlenzen?

Contactlenzen kunnen gewoon heel aantrekkelijk zijn vanuit cosmetisch oogpunt. Immers: het natuurlijke karakter van het gezicht blijft behouden. Voor de meeste mensen is dit de voornaamste reden om contactlenzen te gaan dragen.
Er zijn echter diverse andere voordelen aan lenzen waarom mensen kiezen voor deze vorm van oogcorrectie.

Contactlenzen worden op het hoornvlies gedragen en kunnen daarom niet beslaan, afzakken of van het oog worden geslagen. Vooral voor jongeren en tijdens sport kan dit grote voordelen hebben. Maar ook bij bepaalde beroepen kan het dragen van lenzen een specifiek voordeel hebben. Daar komt nog bij dat contactlenzen, in tegenstel- ling tot een bril (en zeker bij hoge sterkten), geheel vrij zijn van reflecties en aberraties.
Het gezichtsveld, het gedeelte van de omgeving dat het oog zonder te bewegen kan overzien, is met een bril ook kleiner dan met lenzen. Lenzen geven een vrij en een maximaal gezichtsveld.

In sommige gevallen is het niet alleen prettig om lenzen te dragen maar simpelweg een noodzaak omdat met een bril het zicht niet of veel minder optimaal is dan met contactlenzen. Dit geldt bijvoorbeeld bij grote(re) sterkteverschillen tussen het rechter en linkeroog (meer dan twee dioptrie verschil), onregelmatige hoornvliezen en bepaalde aandoeningen zoals keratoconus. Het zicht is dan vele malen beter met contactlenzen dan met een bril. Voor hele hoge oogsterkten geldt ook dat contactlenzen een beter beeld geven dan een bril.

Gekleurde contactlenzen kunnen als voordeel hebben dat ze bepaalde oogafwijkingen maskeren.

Een uitgebreid vooronderzoek voordat u lenzen krijgt aangemeten geeft uitsluitsel of u lenzen kunt gaan dragen en welke lenzen dan het meest geschikt voor u zijn.

Zijn contactlenzen veilig?

Contactlenzen zijn inderdaad veilig voor het oog.

Dat wil niet zeggen dat er niets mis kan gaan. Omdat de lens dagelijks in- en uitgehaald moet worden is de kans groter dat er micro-organis- men in het oog komen dan bijvoorbeeld bij het dragen van een bril. Door de hygiënische omstandigheden zo goed mogelijk te houden is dit probleem te voorkomen.
Doe bijvoorbeeld nooit een lens in de mond als er een vuiltje onder heeft gezeten, en was altijd de handen voordat de lens aangeraakt wordt.

Het oog heeft normaal gesproken een heel goed defensie- mechanisme. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat dit defensiemechanisme goed blijft en zijn taak goed kan blijven uitoefenen.
Hoe kunt u daar voor zorgen?
Ten eerste, door de voorschriften die bij het dragen van contaclenzen horen goed op te volgen. Met name is het belangrijk om contactlen- zen goed schoon te houden. Het niet of niet voldoende schoonmaken en desinfecteren van de lenzen kan (ernstige) problemen geven.
Ten tweede, door met enige regelmaat voor een controleonderzoek bij een contactlensspecialist, optometrist of oogarts te komen. Daar kan dan de conditie van uw oog en het defensiemechanisme gecontro- leerd worden. Een belangrijke factor hierbij is de passing van de lens. Indien de lens niet goed is aangepast kunnen er problemen ontstaan.
Ongecontroleerde aankoop van lenzen kan een gevaar voor het oog opleveren.

Niet iedereen kan ook zomaar lenzen dragen.
Bijvoorbeeld bij mensen met suikerziekte (diabetes) of andere systeemziekten, bij allergieën en bij bepaald medicijngebruik moet voorzichtigheid worden betracht. Raadpleeg daarom een deskundige (een contactlensspecialist, optometrist of oogarts) om dit te laten beoordelen.

Indien u uw lenzen normaal volgens de voorschriften behandelt en indien u regelmatig op controle komt om de lenzen door een deskundige te laten aanmeten en controleren zijn contactlenzen een mooie en veilige optie.

Heeft u meer vragen dan hier vermeld staan?